December 3, 2021

renew done

My WordPress Blog

Policët janë trimat e Kosovës

Me këtë rast Kryeministri ka deklaruar se policët janë trimat e Kosovës dhe do ta kenë përkrahjen e plotë gjithmon.

Ajo çfarë është më pozitive është se policët janë në gjendje shumë të mirë shëndetësorë, Ata janë trimat e Kosovës, gjithë qytetarët e Kosovës dhe unë sipas institucioneve i falënderoj për përkushtimin dhe punën e jashtëzakonshme në mbajtën e rendit dhe sundimin e ligjit. Do ta kenë gjithmonë përkrahjen tonë të plotë

Njësia Speciale e Policisë së Kosovës ka realizuar gjithmon me sukses ak sionet e veta

Me këtë rast Policia e Kosovës ka arrestuar shumë persona, ndër ta edhe zyrtarë policorë. Përpos të arre stuarve nga aksioni

Me këtë rast Kruti ka deklaruar se policët janë trimat e Kosovës dhe do ta kenë përkrahjen e plotë gjithmonë