January 15, 2022

renew done

My WordPress Blog

Kjo është ushtria e Kosovës, çdo shqiptar duhet të jetë krenar me keto pamje

Ushtria e Kosovës e krijuar së fundit është krenaria e Republikës, dhe si e tillë ka jnë rol. Shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e çdo cepi të vendit.

Pjesëtarët e FSK’së, gëzojnë mbrojtje të veçantë ligjore, ashtu që, jeta, figura dhe dinjitetit i pjesëtarit dhe familjes janë të paprekshme. VIDEO: