October 23, 2021

news

My WordPress Blog

Po forcohemi qdo dit: Ja me çfarë lloj armatimi po furnizohet Ushtria e Kosovës

Pajisjet individuale dhe kolektive për mision janë të dizajnuara që të kemi një ndërveprueshmëri dhe efekt të zja/rrit direkt dhe indirekt në të ardhmen.

“Forca e ardhshme do të jetë e pajisur me armë dhe sisteme armatimi për të realizuar misionin kushtetues, përkatësisht mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit ter/rit/orial, për të mbështetur institucionet e Republikës së Kosovës gjatë situatave të ndryshme eme/rgjente, e gatshme dhe e furnizuar për të marrë pjesë në ope/rac/ione ndërkombëtare të mbështetjes së paqes dhe ope/rac/ione ndërkombëtare humanitare, shiheni llojet