October 23, 2021

news

My WordPress Blog

Blehen Autoblindat e reja shpenzon 3.8 milionë euro keto jan pamjet mahnitese

Ushtria e kosoves blen autoblinda me vler prej 3.8 milionë euro per 7 veturave të bl induara pamjet e bukura

Blerja e tyre eshte bër me pr ocedura të rregullta Ministria e FSK-së ka vendosur që ato t’i blejë me pr ocedura të negociuara të prokurimit pa p ublikim të njoftimit për kontratë. jan me standarte evropiane shiheni

Ideja e tyre eshte qe ushtria e kosoves te fuqizohet dhe te paiset me te gjitha standartet e nje ushtrie qe duhet ti ket keto pamjet e
Ministria e Fo rcës së Sigurisë ka renditur 10 arsye pse mendon që këto miliona po të shkonin në kompaninë AM General do të ndikonin pozitivisht në krijimin e F orcës.